• A
  • A
  • A

Środa, 14 kwietnia 2021 r.

Bereniki Waleriana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gmina Klonowa informuje o realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej”.


Celem projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. W wyniku realizacji operacji stworzone zostaną warunki do nawiązywania kontaktów społecznych oraz do organizowania w Urzędzie Gminy, Klonowskiej Izbie Regionalnej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej uroczystości i imprez kulturalnych, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie  potrzeb kulturalnych, społecznych i promowanie gminy Klonowa.   
Operacja wpłynie na realizację celów: Cel główny "Budowanie aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców", Cel szczegółowy "Podnoszenie warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej oraz rozwijanie kulturalnej, sportowej i społecznej aktywności mieszkańców oraz promocję oferty turystycznej regionu" - "Rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej",  zawartych w LSR "Między Prosną a Wartą", poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej i udostępnianie go mieszkańcom w sposób ciągły, nieodpłatnie na cele społeczne oraz rekreacji i kultury.                        
Projekt obejmował wykonanie częściowego utwardzenia terenu kostką betonową wraz z miejscami postojowymi, chodnika stanowiącego dojście do budynku Urzędu Gminy oraz ukształtowanie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury.
Całkowita wartość projektu wynosi 249 284,05 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 158 995,00 zł.


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.