• A
  • A
  • A

Środa, 03 marca 2021 r.

Maryny Kunegundy

XXII SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 30 lipca 2020 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

RAPORT O STANIE GMINY KLONOWA ZA 2019 r.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Klonowa przedstawił Radzie Gminy w Klonowej Raport o stanie Gminy Klonowa za rok 2019. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019.  
  

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Klonowa za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  w Klonowej. Szczegóły na stronie BIP: www.bip.ugklonowa.finn.pl/bipkod/21320693

Rejestr Danych Kontaktowych

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko ds. ds. realizacji inwestycji, planowania przestrzennego i drogownictwa.
 
Szczegóły dotyczące ogłoszenia na stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia o naborze pracowników”


link: http://www.bip.ugklonowa.finn.pl/bipkod/007

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Klonowa zawiadamia, że Uchwałą Nr XIX/98/2020 Rady Gminy w Klonowej z dnia 14 lipca 2020r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 4064) zmieniającą uchwałę Nr XIX/87/2020 Rady Gminy  Klonowej z dnia 10 czerwca  2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 3872) zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 sierpnia 2020r. :

Czytaj więcej...

Informacja o obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Klonowej

Szanowni Państwo!

Informuję, że od dnia 15 lipca 2020 r. Urząd Gminy w Klonowej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej prowadzą przyjęcia i bezpośrednią obsługę Interesantów.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zagrożeniami z niej wynikającymi, obsługa Interesantów odbywa się przy zachowaniu zasad asekuracji i ochrony przed zakażeniem koronawirusem, tj. w szczególności:

  1. Interesanci przebywający na terenie urzędu bezwzględnie zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej w postaci masek osłaniających usta i nos a także do dezynfekcji rąk po wejściu do urzędu lub używania rękawiczek jednorazowych;
  2. pracownicy podczas obsługi Interesantów są zobowiązani do używania środków ochrony osobistej w postaci masek osłaniających usta i nos lub przyłbic ochronnych;
  3. w miarę możliwości należy starać się zachować bezpieczną odległości od innej osoby tj. pracownika czy innego Interesanta (co najmniej 1,5 m);
  4. nie będą obsługiwani Interesanci z wyraźnymi objawami chorobowymi (kaszel, duszności, podwyższona temperatura itp.).

Pracownik może odmówić kontaktu z Interesantem i załatwienia jego sprawy, jeżeli nie jest on zabezpieczony w środki ochrony o których punkcie 2 lub wykazuje objawy chorobowe. Pracownik niezwłocznie zgłasza taki fakt przełożonemu.
Interesant może zgłosić do Wójta lub bezpośredniego przełożonego pracownika obsługę przez pracownika, który nie stosuje środków ochrony osobistej opisanych w punkcie 1.
Jednocześnie zachęcam Państwa do załatwiania spraw, w miarę możliwości, przy wykorzystaniu środków komunikacji telefonicznej, internetowej (mail) a także za pośrednictwem platformy usług publicznych ePUAP).
Wymienione wyżej zasady obowiązują do odwołania i mogą być zmienione w związku z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia epidemiologicznego.

Wójt Gminy Klonowa
Marcin Golanowski

XXI SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Klonowa na dzień 14 lipca 2020 roku o godz. 10 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej. 
Proponowany porządek obrad: 

Czytaj więcej...

Wyniki Wyborów Prezydenckich II tura


FREKWENCJA W GMINIE WYNIOSŁA 69.68%

Poniżęj protokoły do wglądu
protokol_101407_1
protokol_101407_2
protokol_101407_3
protokol_101407_4


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.