• A
  • A
  • A

Czwartek, 06 maja 2021 r.

Filipa Judyty

INFORMACJA O WOJEWÓDZKIEJ KARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH


„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
• dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
• rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O KARCIE SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku.
1.Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego? Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego
2.Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego? Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78. Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00;
3.Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych;
4.Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty;
5.Odbioru karty w imieniu Wnioskodawcy może dokonać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości;
6.Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą do udziału w Programie.
Procedura zostania partnerem programu: nawiązanie kontaktu z koordynatorem programu tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź tel. 42 203 48 78, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , godziny pracy urzędu: pn. – pt.: 8:00 – 16:00.
Przedstawienie przez przedsiębiorcę lub instytucję oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów, zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a przedsiębiorcą lub instytucją w sprawie współpracy w ramach programu, odbiór materiałów dotyczących programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatu oraz pliku z wizualizacją Karty Seniora Województwa Łódzkiego.
 

informacja-o-karcie-seniora-wojewodztwa-lodzkiego

INFORMACJA O REGIONALNYM PUNKCIE DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od marca 2018 r.
  
Do jego zadań należy m.in.:
• Wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);
• Prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
• Prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
• Organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.
   
Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/ neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zlecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami, zakończony jest wydaniem opinii lekarsko – psychologicznej.
Potrzebujesz pomocy ?
Tu ją znajdziesz !
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź nr tel. 42 203-48-53
   
Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53.
Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD , którego realizatorem jest Samorząd Województwa
 

Informacja-o-regionalnym-punkcie-diagnozy

INFORMACJA O REGIONALNYM INTERWENCYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 
Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:
• przemoc domowa
• konflikty i nieporozumienia
• używki i uzależnienia
• epizody i zaburzenia lękowe i depresyjne
• myśli i plany samobójcze samouszkodzenia
• stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale,
• straty, w tym rozstania i żałoba,
• kryzysy wieku adolescencji
 
Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.
• Kontakt: 726 611 611 (w godzinach 12.00 – 18.00, przez 7 dni w tygodniu).
• Snapchat i Messenger – wystarczy wpisać pogadajmytutaj (od godz. 18.00 – 22.00)

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.
 

Informacja-o-telefonie-zaufania

Powszechny Spis Rolny 2020

Obwieszczenie z dnia 09.10.2020 r.

Klonowa, dnia 09 października 2020 r.

OŚL.6150.9.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa

        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Liczba pobrań

Spis Rolny tylko telefoniczny

 

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.