• A
  • A
  • A

Środa, 03 marca 2021 r.

Maryny Kunegundy

Informacja o dotacji z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A
 
w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.
 
Wymagane kryteria, jakie należy spełnić w celu uzyskania dotacji: 

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny 2020

Budżet obywatelski - głosowanie

 

Gmina Klonowa w przedrozbiorowej rzeczypospolitej

„Pod biało-czerwoną”


Projekt „Pod biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zakłada on sfinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacje dla gminy. Warunkiem realizacji projektu w Gminie Klonowa jest zebranie 100 głosów poparcia dla udziału gminy w projekcie.  Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest nagroda specjalna w postaci wizyty Premiera, Pana Mateusza Morawieckiego.
  
Głosy oddajemy w sposób elektroniczny poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: gov.pl/bialoczerwona

   
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym  miejscu to dowód na to jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu.

XXIII SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Klonowa na dzień 4 września 2020 roku o godz. 10.00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad: 

Czytaj więcej...

Kino plenerowe

 

Informacja o treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Klonowa

Działając na postawie Zarządzenia Nr 84/2020 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, Wójt Gminy Klonowa Szef Obrony Cywilnej Gminy, ogłasza co następuje:
  
1) Zgodnie z zarządzeniem powołanym wyżej w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Klonowa odbędzie się trening wykorzystania sygnałów alarmowych polegający na przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Klonowa poprzez wyemitowanie dźwięku ciągłego przez okres 1 minuty.
2) Podczas treningu zostanie przeprowadzony test zasięgu odbioru sygnałów alarmowych.
Powyższą informację podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu Gminy w Klonowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Klonowej.

 
  

W Ó J T
Marcin Golanowski


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.