• A
  • A
  • A

Czwartek, 06 maja 2021 r.

Filipa Judyty

"Pod biało - czerwoną" - głosowanie przedłużono do końca roku

STRONA DO GŁOSOWANIA

STRONA DO GŁOSOWANIA

znaleziono psa

W miejscowosci Klonowa przybłąkał się pies (suczka) właściciela proszony jest o kontakt z urzędem. tel. (43)820 8493 lub 516 060 530
 

INFORMACJA dotycząca pracy Urzędu Gminy w Klonowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej
Zarządzenie 176/2020.pdf

Zarządzenie 175/2020.pdf

Kulinarny konkurs bożonarodzeniowy

 

XXVI SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 26 listopada 2020 roku. Sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym w godzinach od 10:00 do 13:00 a przedstawienie wyników głosowań oraz wniosków, interpelacji i opinii złożonych przez radnych o godz. 13:00. Szczegółowy tryb przeprowadzenia sesji korespondencyjnej wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów oraz materiały na sesję załączono do niniejszego zawiadomienia. 


Proponowany porządek obrad: 

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny 2020

INFORMACJA dotycząca pracy Urzędu Gminy w Klonowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej

Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy ograniczenia w zakresie korzystania z usług  Urzędu Gminy w Klonowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej.
  
Od dnia 12 listopada 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Klonowej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć interesantów. W Urzędzie Gminy w Klonowej nie będzie również działała kasa, tzn. nie będą przyjmowane wpłaty i dokonywane wypłaty kasowe.

   
Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.
Korespondencję (pisma) do urzędu można składać do skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz urzędu. Skrzynka będzie opróżniana dwa razy w ciągu dnia tj. około godz. 10:00 i 14:00.
Dopuszcza się przyjęcie i obsługę interesanta w szczególnie uzasadnionych przypadkach, obejmujących w szczególności konieczność sporządzenia aktów USC i inne niecierpiące zwłoki sprawy.
   
Wejście do urzędu będzie możliwe tylko po telefonicznym umówieniu się (ustaleniu daty i godziny) interesanta z pracownikiem urzędu, który umożliwi wejście interesanta na teren urzędu a po załatwieniu sprawy umożliwi jego wyjście z urzędu. Pracownik może odmówić kontaktu bezpośredniego interesantem, jeżeli uzna, że przedstawiona sprawa nie jest sprawą niecierpiącą zwłoki lub że można ją załatwić za pomocą metod komunikacji zdalnej (epuap, mail, telefon).  
W przypadku konieczności osobistej wizyty interesanta w urzędzie, należy bezwzględnie stosować zasady asekuracji i ochrony przed zakażeniem, w szczególności obejmujące używanie środków ochrony osobistej w postaci masek osłaniających usta i nos lub przyłbic ochronnych oraz do dezynfekcję rąk po wejściu do urzędu lub użycie jednorazowych rękawiczek ochronnych. Pracownik odmówi kontaktu z interesantem, jeżeli nie jest on zabezpieczony w środki ochrony o których mowa wyżej.
  
Dane kontaktowe do urzędu: tel. 43 8208493 lub 43 8208485, fax: 43 8208476, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  strona internetowa: www.klonowa.pl BIP: www.bip.ugklonowa.finn.pl .

W sprawach urzędowych można również kontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi pracownikami za pomocą następujących adresów poczty elektronicznej

Stanowisko

Adres mailowy

Wójt Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik Gminy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. księgowości budżetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik USC Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalności gospodarczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. kadrowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. organizacyjnych i społecznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. księgowości podatkowej i windykacji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. wymiaru podatków Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. księgowości i rozliczeń VAT Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds.  realizacji inwestycji, planowania przestrzennego i drogownictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i zaopatrzenia w wodę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ds. informatyki, przetwarzania, udostępniania i ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GOPS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Podaje do wiadomości publicznej treść zarządzeń Wójta Gminy Klonowa Nr 161/2020 i 162/2020 z dnia 9 listopada regulujących zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Klonowej i  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej od dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 161_2020

Zarządzenie Nr 162_2020


Wójt Gminy Klonowa
Marcin Golanowski

Informacja dotycząca załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.