• A
  • A
  • A

Środa, 03 marca 2021 r.

Maryny Kunegundy

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym


 

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

· Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
· Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
· Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego

INFORMACJA O WOJEWÓDZKIEJ KARCIE RODZIN WIELODZIETNYCH


„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
• dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
• rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O KARCIE SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku.
1.Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego? Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego
2.Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego? Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78. Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00;
3.Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych;
4.Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty;
5.Odbioru karty w imieniu Wnioskodawcy może dokonać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości;
6.Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl, zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą do udziału w Programie.
Procedura zostania partnerem programu: nawiązanie kontaktu z koordynatorem programu tj. Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź tel. 42 203 48 78, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , godziny pracy urzędu: pn. – pt.: 8:00 – 16:00.
Przedstawienie przez przedsiębiorcę lub instytucję oferty z propozycją ulg i zniżek dla seniorów, zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Łódzkim a przedsiębiorcą lub instytucją w sprawie współpracy w ramach programu, odbiór materiałów dotyczących programu tj. naklejki o honorowaniu karty, plakatu oraz pliku z wizualizacją Karty Seniora Województwa Łódzkiego.
 

informacja-o-karcie-seniora-wojewodztwa-lodzkiego

INFORMACJA O REGIONALNYM PUNKCIE DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od marca 2018 r.
  
Do jego zadań należy m.in.:
• Wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);
• Prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
• Prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
• Organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.
   
Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/ neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zlecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami, zakończony jest wydaniem opinii lekarsko – psychologicznej.
Potrzebujesz pomocy ?
Tu ją znajdziesz !
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź nr tel. 42 203-48-53
   
Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53.
Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD , którego realizatorem jest Samorząd Województwa
 

Informacja-o-regionalnym-punkcie-diagnozy

INFORMACJA O REGIONALNYM INTERWENCYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 
Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:
• przemoc domowa
• konflikty i nieporozumienia
• używki i uzależnienia
• epizody i zaburzenia lękowe i depresyjne
• myśli i plany samobójcze samouszkodzenia
• stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale,
• straty, w tym rozstania i żałoba,
• kryzysy wieku adolescencji
 
Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.
• Kontakt: 726 611 611 (w godzinach 12.00 – 18.00, przez 7 dni w tygodniu).
• Snapchat i Messenger – wystarczy wpisać pogadajmytutaj (od godz. 18.00 – 22.00)

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.
 

Informacja-o-telefonie-zaufania

Powszechny Spis Rolny 2020

Obwieszczenie z dnia 09.10.2020 r.

Klonowa, dnia 09 października 2020 r.

OŚL.6150.9.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa

        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości kalendarz polowań na rok 2020/2021 Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Liczba pobrań

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.