• A
  • A
  • A

Niedziela, 20 września 2020 r.

Filipiny Eustachego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XVI sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 19 lutego 2020 roku o godz. 10.00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klonowa w 2019 r.
6. Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na 2021 r.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
   - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,

   - organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy przez Urząd Gminy w Klonowej,

   - przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę,

   - uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa,

   - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa na 2020 rok,

   - przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2020-2022.

8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Materiały przygotowane na sesje

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.