• A
 • A
 • A

Sobota, 04 lipca 2020 r.

Malwiny Odona

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 30 grudnia 2019 roku o godz. 10:00
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  • - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2019 r.,
  • - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023,
 6. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2020 r.:
  • - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami i autopoprawkami,
  • - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
  • - przedstawienie opinii komisji,
  • - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • - głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
  • - głosowanie uchwały budżetowej.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026:
  • - przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026 wraz z poprawkami i autopoprawkami,
  • - odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026,
  • - głosowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026
  • - głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Materiały przygotowane na sesje

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

 • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.