• A
  • A
  • A

Czwartek, 21 stycznia 2021 r.

Agnieszki Jaroslawa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 28 grudnia 2020 roku o godz. 11:00 Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej.
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Klonowa i ich wykorzystaniu.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2023,
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 r.,
   - rozpatrzenia petycji Pana Oktawiana Krakowiaka,
- rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego,
   - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na terenie Gminy Klonowa
   - przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na skargę,
   - ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klonowa.
8. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 r.:
   - przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami i autopoprawkami,
   - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
   - przedstawienie opinii komisji,
   - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   - głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
   - głosowanie uchwały budżetowej.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2021-2024:
   - przedstawienie projektu uchwały w wraz z poprawkami i autopoprawkami,
   - odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały,
   - głosowanie poprawek do projektu uchwały,
   - głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2021-2024.
10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.
 


Materiały na sesje
 

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA

 

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.