• A
 • A
 • A

Środa, 14 kwietnia 2021 r.

Bereniki Waleriana

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 29 września 2020 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
 6. Informacja o stanie budynków komunalnych i ich wykorzystaniu.
 7. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa (stan realizacji, zamierzenia).
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
 9. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.
 10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
 11. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  • - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,
  • - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa,
  • - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  • - uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa,
  • - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
 
Materiały na sesje

 

 

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

 • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.