• A
  • A
  • A

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r.

Bogdana Borysa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 30 lipca 2020 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. oraz działalności OSP na terenie gminy Klonowa.
7. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Klonowa.
8. Debata na temat raportu o stanie Gminy za 2019 r.
9. Przyjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy Klonowa wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia gminy za 2019 r. oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klonowa.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:
     - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,
     - zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026
     - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Klonowa w roku szkolnym 2020/2021
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
 

Materiały przygotowane na sesjeSesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.