• A
  • A
  • A

Sobota, 04 lipca 2020 r.

Malwiny Odona

OBWIESZCZENIE

          Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 z późn. zm.), zawiadamia się, że Wójt Gminy Klonowa w dniu 19 czerwca 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2020 znak: OŚL.6220.5.5.2020  dla przedsięwzięcia, polegającego na ,,Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 791/1 w miejscowości Klonowa”. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Klonowa z siedzibą ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowym Powiatowy Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Kaliszu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klonowa ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, w pok. nr 15 tel. 043 8208493 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku gdzie można składać uwagi  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klonowej (www.bip.ugklonowa.finn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz u sołtysów sołectwa Klonowa I.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 Wójt Gminy Klonowa

/-/ Marcin Golanowski


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.