• A
 • A
 • A

Sobota, 04 lipca 2020 r.

Malwiny Odona

W 2020 roku terminy składania wniosków będą takie same, jak w ubiegłym roku.
Kiedy złożyć wniosek
 • od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.
Programem "Dobry Start"jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
1. Nie ukończył:
 • - 20 lat,
 • - 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • - szkoła podstawowa,
 • - dotychczasowe gimnazjum,
 • - szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • - szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • - młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • - specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • - specjalny ośrodek wychowawczy,
 • - ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
 • - studentom
 • - przedszkolakom
 • - uczniom zerówki
Jak otrzymać wyprawkę szkolną 300 plus dla dziecka?
Podstawą do wypłacenia pieniędzy z programu "Dobry start" będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Kto może złożyć wniosek?
 • - rodzic,
 • - opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • - opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • - osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.
WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plusprzysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).
Jak złożyć wniosek o 300 plus
 • - za pomocą portalu Emp@tia
 • - za pomocą bankowości elektronicznej
 • - w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • - w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • - w innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.
 • - Kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę 300 plus?Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.
 • - Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

 • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.