• A
  • A
  • A

Środa, 14 kwietnia 2021 r.

Bereniki Waleriana

Informacja dla Interesantów

W dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Klonowej będzie czynny do godz. 13:00.

Wielkanoc 2021

 

XXIX SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Klonowa na dzień 25 marca 2021 roku o godz. 11:00. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej.
Proponowany porządek obrad: 

Czytaj więcej...

Już 1 Kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


 

Czytaj więcej...

Marcowe propozycje KRUS dla dzieciMarcowe propozycje KRUS dla dzieci

Gospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa na jakie mogą być narażone oraz wskazywać sposoby ich unikania. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przedstawia propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich jak i ich rodziców. Jednocześnie młodzi uczestnicy naszych propozycji mogą rozwijać swoje talenty i wygrać atrakcyjne nagrody.

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Czytaj więcej...

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Klonowa zawiadamia, że Uchwałą NR XXVIII/134/2021 Rady Gminy w Klonowej z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021r. poz. 569), zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 marca 2021r. :
- 23,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;
47,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, miesięcznie 5,00zł. od każdego mieszkańca.Wówczasstawka za odbiór odpadów wynosi 18,50 zł od osoby na miesiąc.
Stawki opłat za pojemnik lub worek ( FIRMY) oraz stawka ryczałtowa dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ( cel rekreacyjno-wypoczynkowy) pozostają bez zmian.

Czytaj więcej...

Informacja o korzystaniu z boisk sportowych „Orlik” w 2021 r.

Wójt Gminy Klonowa informuje, że od dnia 01.03.2021 r. będzie otwarty dla wszystkich chętnych kompleks boisk sportowych „Orlik” w Klonowej, ul. Złoczewska 4, według następujących zasad:
 
1) zajęcia odbywać się będą pod nadzorem animatorów sportu, tj. Pani Magdaleny Palusińskiej i Pana Pawła Włodarczyka;
 
2) Orlik będzie otwarty dla wszystkich chętnych w okresie od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r., z wyłączeniem świąt (Święta Wielkanocne, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 6 i 15 sierpnia, 1 i 11 listopada), we wszystkie dni tygodnia (również w sobotę i w niedzielę) od godz. 16:00 do godz. 20:00;
 
3) godziny otwarcia Orlika mogą ulec zmianie w szczególności ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zajęć  albo ze względu na zaplanowane imprezy i zawody sportowe;
 
4) wszyscy korzystający z Orlika zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zaleceń sanitarnych ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (w chwili obecnej jest to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367)), w szczególności osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe; zajęcia na obiekcie odbywają się bez udziału publiczności i innych osób postronnych.
   
Odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania wyżej wymienionych zasad przez korzystających z boiska jest animator zatrudniony na Orliku. Każdy korzystający z obiektu zobowiązanych jest do przestrzegania jego poleceń porządkowych w tym zakresie. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik w Klonowej. Szczegółowych informacji w zakresie harmonogramu korzystania z Orlika i godzin jego otwarcia udzielają animatorzy.
Wójt Gminy Klonowa
Marcin Golanowski

Informacja ws. spotkania nt. instalacji fotowoltaicznych

 

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.