• A
  • A
  • A

Środa, 31 maja 2023 r.

Anieli

Nasze miejsce spotkań (integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Klonowa II)

 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej

 

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995 .”

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995 .”
 
Przebudowa obejmowała odtworzenie istniejącej osi drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej, wykonanie koryta pod mijankę o głębokości 21 cm, ułożenie podbudowy grubości 21 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego na mijance, ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej o grubości średnio 7 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego, wykonanie utwardzenia poboczy destruktem bitumicznym na szerokości 0,75 m, uzupełnienie poboczy gruntem z formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem, odmulenie rowów przydrożnych.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny mieszkańców miejscowości Owieczki.

Instalacja fotowoltaiczna na urzędzie

 

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu”Gmina Klonowa informuje o realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu”.
 
W ramach realizowanego projektu zakupiono następujący sprzęt:
1.Ubrania specjalne dla OSP w Klonowej, w ilości 5 szt.,
2.Ubrania specjalne dla OSP w Lipiczu, w ilości 5 szt.
 
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ochrony indywidualnej w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo samych strażaków ochotników podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Pozwoli to na efektywniejsze niesienie pomocy nie tylko osobom uczestniczącym w wypadkach, ale także efektywniejsze zwalczanie i gaszenie pożarów oraz innych klęsk żywiołowych, podczas których strażacy narażeni są na wysokie temperatury i inne niekorzystne czynniki. Realizacja zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu” przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz zwiększenia możliwości niesienia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Możliwość zakupu takiego sprzętu pozwoli także na rozwój umiejętności ratowników.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew – Leśniki


 

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970.”
 
Przebudowa obejmowała odtworzenie istniejącej osi drogi w terenie, wykonanie remontu przepustu rurowego, plantowanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem, ułożenie warstwy wzmacniającej grubości 15 cm z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, ustawienie barier sprężystych oraz ustawienie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”. 

  
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny mieszkańców miejscowości Leśniki.
 
 
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 256 055,00 zł.

„Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 
Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”.
Zadanie obejmuje pomalowanie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej, położenie płytek w części kuchennej świetlicy, zakup 100szt. krzeseł, zakupdwóch stołów gastronomicznych i kuchenki gazowej, uporządkowanie terenu wokół świetlicy i wykoszenie trawyoraz przygotowanie imprez integracyjnych, w tym „Święta Wianka”.
 
Celem projektu jest integracja, odnowa więzi  oraz tradycji regionalnych i zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz  rozpoznawanie lokalnych potrzeb mieszkańców wsi Leliwa.
 
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Klonowa 5 138,00 zł.

„Nasze wspólne miejsce odpoczynku”

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Nasze wspólne miejsce odpoczynku”.
Zadanie obejmuje zakup i montaż drewnianej altany, przygotowanie miejsca na ognisko, zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup i instalacja koszy na śmieci, posadzenie tuji, uporządkowanie terenu parku w Owieczkach oraz organizacja imprezy integracyjnej.
 
Celem projektu jest rewitalizacja parku znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Owieczkach, w celu przywrócenia parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej oraz organizacji imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Owieczki. 
 
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Klonowa 5 300,00 zł.


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.