• A
  • A
  • A

Środa, 31 maja 2023 r.

Anieli

„Zdalna Szkoła+”INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wójta Gminy Klonowa informuje, że Gmina Klonowa ze środków projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (umowa o powierzenie o grantu nr 8272234443) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dokonała zakupu niżej wymienionego sprzętu komputerowego przeznaczonego do usprawnienia procesu zdalnego nauczania.

L.p. Nazwa ilość szt. Wartość zakupu
1 LAPTOP DELL VOSTRO 3591 (Procesor Intel Core i3-1005G1 1,20-3,40 GHz, Ekran: 15,6 cali, 1920 x 1080 pikseli, Pamięć: 8 GB RAM, Dysk: 256 GB SSD, Grafika: Intel UHD Graphics, wbudowana kamera 1,0 Mpix, LAN 10/100/1000 Mbps, wbudowane WiFi 5 802.11 a/b/g/n/ac, system operacyjny: Windows 10 Home Edition + MYSZ PRZEWODOWA +TORBA 21 55000,00 zł

Zakupiony sprzęt przeznaczony jest do nieodpłatnego  wypożyczenia dla  uczniów realizujących naukę w warunkach domowych (w sposób zdalny), w szczególności, zgodnie z założeniami projektu grantowego, dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Użyczenia sprzętu rodzicom uczniów dokona Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Klonowa z dnia 23.11.2020 r.

Zakupu sprzętu sfinansowano w całości tzn w kwocie 55 000,00 zł ze środków projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”


Wójt Gminy Klonowa
Marcin Golanowski

Nasze miejsce spotkań (integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Klonowa II)

 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej

 

„Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995 .”

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995 .”
 
Przebudowa obejmowała odtworzenie istniejącej osi drogi o nawierzchni tłuczniowo - żwirowej, wykonanie koryta pod mijankę o głębokości 21 cm, ułożenie podbudowy grubości 21 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego na mijance, ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej o grubości średnio 7 cm z nawierzchni tłucznia kamiennego, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego, wykonanie utwardzenia poboczy destruktem bitumicznym na szerokości 0,75 m, uzupełnienie poboczy gruntem z formowaniem, zagęszczeniem i plantowaniem, odmulenie rowów przydrożnych.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny mieszkańców miejscowości Owieczki.

"Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”


Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn.:„Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”.
Zadanie obejmuje:
- docieplenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej poprzez położenie styropianu, nowych parapetów oraz rynien i rur spustowych,
- dostawę i montaż instalacji klimatyzacyjnej, umożliwiającej chłodzenie oraz ogrzewanie pomieszczenia świetlicy,
- uporządkowanie terenu wokół świetlicy,
- organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Kuźnicy Zagrzebskiej, mającej na celu integrację społeczności oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej.
 
Celem projektu jest integracja, odnowa więzi  oraz tradycji regionalnych i zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz  rozpoznawanie lokalnych potrzeb mieszkańców wsi Kuźnica Zagrzebska.
 
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Klonowa 5 189,79zł.

Instalacja fotowoltaiczna na urzędzie

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KLONOWA
Gmina Klonowa informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KLONOWA
w wyniku, którego u mieszkańców zamontowano 70 instalacji fotowoltaicznych, 84 instalacji solarnych, 20 kotłów na biomasę.

- cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
- planowane efekty: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza CO2, lecz także PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu.

W wyniku realizacji projektu nieruchomości zlokalizowane na obszarze gminy uzyskają dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki co pozwoli na wyprodukowanie energii elektrycznej z możliwością wprowadzenia nadprodukcji do sieci elektroenergetycznej.
- wartość projektu: 2 880 065,28 zł
- wkład Funduszy Europejskich: 2 206 372,55 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj więcej...

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu”Gmina Klonowa informuje o realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu”.
 
W ramach realizowanego projektu zakupiono następujący sprzęt:
1.Ubrania specjalne dla OSP w Klonowej, w ilości 5 szt.,
2.Ubrania specjalne dla OSP w Lipiczu, w ilości 5 szt.
 
Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ochrony indywidualnej w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo samych strażaków ochotników podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Pozwoli to na efektywniejsze niesienie pomocy nie tylko osobom uczestniczącym w wypadkach, ale także efektywniejsze zwalczanie i gaszenie pożarów oraz innych klęsk żywiołowych, podczas których strażacy narażeni są na wysokie temperatury i inne niekorzystne czynniki. Realizacja zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Klonowej i Lipiczu” przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz zwiększenia możliwości niesienia profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Możliwość zakupu takiego sprzętu pozwoli także na rozwój umiejętności ratowników.

Czytaj więcej...


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.