• A
  • A
  • A

Środa, 20 listopada 2019 r.

Anatola Sedzimira

„Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 
Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”.
Zadanie obejmuje pomalowanie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej, położenie płytek w części kuchennej świetlicy, zakup 100szt. krzeseł, zakupdwóch stołów gastronomicznych i kuchenki gazowej, uporządkowanie terenu wokół świetlicy i wykoszenie trawyoraz przygotowanie imprez integracyjnych, w tym „Święta Wianka”.
 
Celem projektu jest integracja, odnowa więzi  oraz tradycji regionalnych i zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz  rozpoznawanie lokalnych potrzeb mieszkańców wsi Leliwa.
 
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Klonowa 5 138,00 zł.

„Nasze wspólne miejsce odpoczynku”

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Nasze wspólne miejsce odpoczynku”.
Zadanie obejmuje zakup i montaż drewnianej altany, przygotowanie miejsca na ognisko, zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup i instalacja koszy na śmieci, posadzenie tuji, uporządkowanie terenu parku w Owieczkach oraz organizacja imprezy integracyjnej.
 
Celem projektu jest rewitalizacja parku znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Owieczkach, w celu przywrócenia parkowi funkcji rekreacyjnej i społecznej oraz organizacji imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa Owieczki. 
 
Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego wynosi 10 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Klonowa 5 300,00 zł.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KLONOWA

Gmina Klonowa informuje o realizacji projektu pn.: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KLONOWA

- cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
- planowane efekty: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwłaszcza CO2, lecz także PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu. W wyniku realizacji projektu nieruchomości zlokalizowane na obszarze gminy uzyskają dostęp do energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki co pozwoli na wyprodukowanie energii elektrycznej z możliwością wprowadzenia nadprodukcji do sieci elektroenergetycznej.
- wartość projektu: 2 908 224,42 zł
- wkład Funduszy Europejskich: 2 206 372,55 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Przebudowa drogi w miejscowości ŚwiątkiFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996”
 
Przebudowa obejmowała odtworzenie istniejącej osi jezdni w terenie, wykonanie podbudowy na mijance, ułożenie warstwy wzmacniająco - wyrównawczej z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, odmulenie przydrożnych rowów, uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem, ustawienie barier sprężystych stalowych na przepuście oraz wykonanie oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”. 
  
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny mieszkańców miejscowości Świątki, odległej o ok. 3 km od centrum Klonowej. Przebudowa drogi poprawi zarówno transport zbiorowy, jak i transport leśny z sąsiadującego z drogą Lasu Państwowego. 
 
Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 153 330,00 zł.

Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I"Projekt współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego"
 
Projekt pod nazwą "Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I" w okresie od dnia 01.07.2018 roku dnia
15.11.2018 roku, przy udziale dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, na podstawie  umowy nr 210/RŚ/18 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gmina Klonowa.


Gmina Klonowa informuje o realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki”.

Zadanie obejmowało zakup fabrycznie nowej kosiarki bijakowej z wysięgnikiem w ilości – 1 szt. oraz fabrycznie nowej koparko – ładowarki w ilości – 1 szt.
Celem zadania jest podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Klonowa poprzez poprawę stanu ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz zieleni gminnej i zadrzewień. 

Czytaj więcej...

Gmina Klonowa informuje o realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Klonowa

W ramach realizowanego projektu zakupiono następujący sprzęt:
1. Dla jednostki OSP w Klonowej zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt. oraz defibrylator, w ilości 1 szt.,
2. Dla jednostki OSP w Lipiczu defibrylator, w ilości 1 szt.,
3. Dla jednostki OSP w Kuźnicy Błońskiej zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt.,
4. Dla jednostki OSP w Owieczkach zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt.,
5. Dla jednostki OSP w Leliwie zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt.

Czytaj więcej...

Place zabaw przy Świetlicach

 


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.