• A
  • A
  • A

Środa, 31 maja 2023 r.

Anieli

Rolnictwo

            Gmina Klonowa jest gminą typowo rolniczą. Całkowita powierzchnia gminy to 9537 ha i większość tego obszaru stanowią uprawy rolne, dzięki czemu na terenie gminy możemy zaobserwować uprawne gatunki roślin, łąki, pastwiska. W Gminie Klonowa przeważają gospodarstwa tradycyjne. Nieskażone środowisko sprzyja uprawom czystym ekologicznie i produkcji zdrowej żywności. W regionie uprawia się zboża (głównie żyto i jęczmień) oraz ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło mięsne.
            Na terenie gminy funkcjonują 903 gospodarstwa rolne. Największy ich odsetek stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni od 7 do 10 ha. Zauważa się powiększanie dużych gospodarstw oraz zwiększenie ilości mniejszych gospodarstw rolnych.
            O strukturze zasiewów decydują głównie warunki przyrodnicze, tradycja upraw i długość okresu wegetacyjnego, który średnio trwa 210 - 220 dni. Na terenie Gminy uprawia się głównie zboża, które stanowią największy udział w strukturze zasiewów, oraz ziemniaki. Uprawia się również tutaj rośliny pastewne i warzywa.
            W produkcji zwierzęcej prym wiedzie chowu bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. W przypadku chowu bydła mlecznego następuje ograniczenie pogłowia krów w małych gospodarstwach często nawet ich likwidację, a jednocześnie powstawanie niezbyt licznej grupy gospodarstw o dużej obsadzie bydła mlecznego. Większość małych gospodarstw rezygnuje z hodowli krów, przy jednoczesnym zwiększeniu hodowli trzody chlewnej.
            Techniczne wyposażenie gospodarstw rolnych z roku na rok stopniowo ulega zmianom. Gospodarstwa dysponują coraz większą liczbą maszyn i urządzeń. W wielu przypadkach nie są to jednak maszyny i urządzenia nowe. Zmiana technicznego wyposażenia jest spowodowana dopłatami z Funduszy Unijnych.
            Dla rolników organizowane są również szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych oraz możliwości rozwoju gospodarstw a także dostosowania gospodarstw do wymogów polityki rolnej Unii Europejskiej.
            Na terenie gminy Klonowa brak jest zakładów przemysłu rolno - spożywczego, zakładów przetwórczych, punktów skupu płodów rolnych, zakładów świadczących usługi na rzecz rolnictwa. Funkcjonuje jedynie punkt skupu mleka w miejscowości Klonowa, gdzie znajduje się ponadto lecznica zwierząt, stacja paliw, składy prowadzące sprzedaż węgla, nawozów sztucznych itp.


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.