• A
  • A
  • A

Środa, 21 sierpnia 2019 r.

Franciszka Joanny

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

Informacja o korzystaniu z boisk sportowych „Orlik” w 2019 r.

Wójt Gminy Klonowa informuje, że w roku 2019 kompleks boisk sportowych „Orlik” w Klonowej, ul. Złoczewska 4, będzie otwarty dla wszystkich chętnych według następujących zasad:

  1. zajęcia odbywać się będą pod nadzorem animatorów sportu, tj. Pani Eweliny Bednarek i Pana Pawła Włodarczyka;
  2. Orlik będzie otwarty dla wszystkich chętnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r., z wyłączeniem świąt (Wielkanoc, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 6 i 15 sierpnia, 1 i 11 listopada), od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 20:30, w soboty w godz. 16:00 do 21:00 i w niedzielę w godz. 15:00 do 20:00;
  3. godziny otwarcia Orlika mogą ulec zmianie w szczególności ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zajęć  albo ze względu na zaplanowane imprezy i zawody sportowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik w Klonowej. Szczegółowych informacji w zakresie harmonogramu korzystania z Orlika i godzin jego otwarcia udzielają animatorzy.

Ogłoszenie o prace

OGŁOSZENIE
o możliwości zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Klonowej

Wójt Gminy Klonowa poszukuje kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Klonowej na zastępstwo na stanowisku urzędniczym tj. stanowisku ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki komunalnej.
 
 i pod tą informacją umieszczenie linku do BIP https://www.bip.ugklonowa.finn.pl/bipkod/007

Dofinansowanie do kursów prawa jazdy

 

„GMINA KLONOWA W OBIEKTYWIE”

MIESZKAŃCY GMINY KLONOWA
RUSZYŁA DRUGA EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GMINA KLONOWA W OBIEKTYWIE”
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Celem konkursu jest : rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii oraz umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości, ponadto: zebranie zdjęć przedstawiających najpiękniejsze miejsca gminy Klonowa.
 
          Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Klonowego Święta w dniu 15 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej...

Program azotanowy

 

Kurs ChemizacyjnyŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO zs w Bratoszewicach
Oddział  w Kościerzynie
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO SIERADZ
 
zaprasza na

KURS CHEMIZACYJNY

 dla osób wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie oraz nabywających środki ochrony roślin

 
Osoby, które w 2014 roku uczestniczyły w kursie chemizacyjnym zapraszamy ponownie, gdyż upływa ważność świadectwa ukończenia kursu ( kurs ważny 5 lat).  Termin kursu zostanie ustalony, gdy utworzona zostanie grupa 25 – 30 osób. Koszt szkolenia uzupełniającego dla osób, którym upływa ważność poprzedniego kursu to 80 zł.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy, które prowadzi:
Barbara Kuśmierek - spec. ds. produkcji i ekonomiki wsi –  wUrzędzie Gminy w Klonowejpokój nr 13 ( dyżur każdy czwartek ) tel. 663-233-269 lub Pan Dariusz Perdek, pokój nr 17 (rolnictwo)

IV Sesja Rady Gminy w Klonowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) zwołuję IV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 25 stycznia 2019 roku o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia

Klonowa, dnia 14 stycznia 2019 r. 

 OŚL.6150.1.2019
 
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniach 26-27 stycznia 2019 r. Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu na terenie obwodu łowieckiego nr 176 i 209.
Rozpoczęcie polowania, godz. 8.00, a zakończenie ok. godz. 15.30.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.