• A
  • A
  • A

Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.

Albiny Zdzislawy

Wnioski suszowe

Urząd Gminy w Klonowej uprzejmie prosi mieszkańców Gminy Klonowa o zgłaszanie się po odbiór protokołów suszowych, do pok. nr 17. Termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upływa z dniem 15.11.2019 r.

Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich

 

BEZPŁATNY KURS ANGIELSKIEGO ,,Z językiem po sukces”

Zapraszamy mieszkańców gminy Klonowa do skorzystania z BEZPŁATNYCHkursów języka angielskiego. Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia mieszkających na obszarze województwa łódzkiego.
Uczestnik projektu bierze udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowym i wieczornym.
Planowane jest zorganizowanie kursu w miejscowości Klonowa.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową.

 
KONTAKT
Centrum Edukacyjne COMMA – Mstów, ul. Wolności 106
Tel.: 577 877 533
www.comma.edu.pl
 

Zajęcia będą odbywały się w ramach projektu ,,Z językiem po sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

OBWIESZCZENIE z dnia 4 października 2019 r.

Klonowa, dnia  04.10 2019 r.

OŚL.6150.13.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości kalendarz  polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2019/2020 przez Koło Łowieckie nr 4 ,,TUR” w Brzeźniu.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

 

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Informacja w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A
 
w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Klonowa z zakresu Prawa wodnego
 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku nr VI/36/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie prądu 9 października

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:Data i godz. planowanej przerwy Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
09-10-2019 07.30-15 Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Zagrzebska Kolonia, Klonówka, Zagórniaki

 


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.