• A
  • A
  • A

Niedziela, 15 września 2019 r.

Albina Nikodema

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Klonowa przedstawił Radzie Gminy w Klonowej Raport o stanie Gminy Klonowa za rok 2018. Raport stanowi załącznik do ogłoszenia. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2018.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Klonowa za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  w Klonowej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”  Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Klonowa odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r., do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej (pok. 10), ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Klonowej

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej
/-/ Wiesław Sworowski

Zgoszenie do debaty

Raport za 2018 rok 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.