• A
  • A
  • A

Sobota, 20 lipca 2019 r.

Czeslawa Fryderyka

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

2019-06-24 07:08:24

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

Zobacz wszystkie galerie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) r. poz. 994 z późn. zmianami) zwołuję VI sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 9 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta.
6. Informacja o wyborach do organów samorządu mieszkańców wsi w Gminie Klonowa przeprowadzonych w 2019 r.
7. Informacja o realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10. Informacja o działalności placówek kultury (GOK, GBP).
11. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Klonowa z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2019 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023,
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Klonowa na lata 2019 – 2022,
- gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 – 2022
- nadania imienia Szkole Podstawowej w Klonowej,
- nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Klonowej,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa na 2019 rok,
- zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- zasad wypłacania diet sołtysom,
- zasad wypłacania diet radnym,
- określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Materialy przygotowane na sesje


Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.