• A
  • A
  • A

Czwartek, 27 czerwca 2019 r.

Maryli Wladyslawa

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

2019-06-24 07:08:24

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

Zobacz wszystkie galerie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) zwołuję III sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.

6. Przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 r.:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz autopoprawkami,

- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,

- przedstawienie opinii komisji,

- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

- głosowanie uchwały budżetowej.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023:

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023 wraz autopoprawkami,

- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023 i możliwości sfinansowania deficytu,

- głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023.

8. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klonowa na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 r.,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

- uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Gminny program dożywiania” na lata 2019 – 2023,

- podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatniej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Materiały na sesje

Sesja będzie transmitowana na żywo w serwisie Youtube na kanale GMINA KLONOWA

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.