• A
  • A
  • A

Środa, 20 lutego 2019 r.

Leona Ludomira

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

2018-12-19 20:30:57

Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

Zobacz wszystkie galerie

Urząd Gminy w Klonowej informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy.
Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy IUNG – PIB w Puławach wystąpienie suszy na terenie Gminy Klonowa miało miejsce tylko w następujących uprawach:
- zbożach jarych na I i II kat. gleb, (I kat. gleb odpowiada w uproszczeniu V i VI klasie bonitacyjnej a II kategoria gleb odpowiada w uproszczeniu IV kategorii bonitacyjnej),
- zbożach ozimych na I kat. gleb,
- roślinach strączkowych na I kat. gleb oraz w krzewach owocowych na I i II kat. gleb.
Zgodnie z interpretacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w chwili obecnej tylko w wyżej wymienionych uprawach, na wymienionych kategoriach gleb mogą być oszacowane straty przez komisje gminne.

Do dnia 18 lipca 2018 r. (jednak nie później niż do czasu zbioru) rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej gminy Klonowa (www.klonowa.pl) lub w Urzędzie Gminy w Klonowej, pok. nr 15. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach, oświadczenie o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach oraz kserokopię aktualnego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego do ARiMR. Powierzchnia użytków rolnych wykazanych w oświadczeniu winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. Wnioski niekompletne lub niezgodne z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich nie będą rozpatrywane.
W załączonym do wniosku oświadczeniu o strukturze upraw i poniesionych szkodach należy wykazać wszystkie rośliny uprawiane w gospodarstwie. Jeżeli zdaniem rolnika straty występują również w innych uprawach (oprócz zbóż, roślin strączkowych i krzewów owocowych), może on wpisać w oświadczeniu proponowany % strat w tych uprawach, ale według stanu obecnego komisja gminna nie będzie mogła oszacować i uznać strat w tych uprawach.
Z posiadanych informacji wynika, że w przypadku objęcia terenu  Gminy Klonowa klęską suszy przewiduje się pomoc w postaci kredytów.
Osoby ubiegające się o pomoc informujemy, że wyliczone straty w uprawach muszą wynosić ponad 30% średniej rocznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Szczegółowe informacje nt. procedury szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html a szczegółowe informacje dotyczące monitorowania zjawiska suszy dla poszczególnych upraw i gleb na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Informacje     

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.