• A
  • A
  • A

Piątek, 20 lipca 2018 r.

Czeslawa Fryderyka

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018

2018-07-04 06:26:31

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018

Zobacz wszystkie galerie

2016-04-05 11:20:00

SZLAKIEM BURSZTYNOWYM HELLENA TOUR 2016

fDIPaibHtGUZobacz wszystkie filmy
Informujemy iż na terenie Gminy Klonowa odbędą się spotkania informacyjne odnośnie dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z Działaniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie  4.1.1  „Odnawialne Źródła Energii”  
TERMINARZ SPOTKAŃ:
W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 15°° w Sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Klonowej.
Więcej informacji udziela Pani Małgorzata Drapikowska, pokój nr 15, Tel. 43 8208493

Gmina Klonowa informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
 
Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Klonowa.
 
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.
 
Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia–kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w Urzędzie Gminy Klonowa w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2017 (osobiście). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.
 
 
Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.
 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Działanie 4.1                                                  
 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”
1. Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców
2. Dofinansowanie Unijne to 85% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 15% + Vat