• A
  • A
  • A

Środa, 20 lutego 2019 r.

Leona Ludomira

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

2018-12-19 20:30:57

Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

Zobacz wszystkie galerie
Od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.
1.     Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.  
2.     Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
 
W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie później, niżprzed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
3.     W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.
 
4.     W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
 
5.     W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.
 
6.     Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.
 
7.     Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosićKierownikowi BiuraPowiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:
·         zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
·         uboju zwierzęciagospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
 
8.     W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosićKierownikowi Biura Powiatowego ARiMRzmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:
·         zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
·         uboju zwierzęciagospodarskiego,
podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
 
9.     Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego(bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonaniaspisu zwierzątprzebywających w siedzibie stada -co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
 
  1. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:
·         posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
·         podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
·         podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
·         podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
·         podmiot prowadzący rzeźnię,
·         podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,
 
jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną:
Ø  nie później niż w dniu:
·         wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
·         uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
·         unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
Ø  w terminie 14 dni od dnia:
·         wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
·         wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Duz. 2016 poz. 1605)
 
Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

Informacje     

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.