• A
 • A
 • A

Wtorek, 21 września 2021 r.

Jonasza Mateusza

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu przekazuje zasady dotyczące uboju zwierząt w ramach ubojów z konieczności.

Obowiązujące przepisu ustawy o ochronie zwierząt wskazują, że zwierzęta mogą być przewożone jedynie, jeżeli są zdolne do transportu. Wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia. Zwierzęta zranione lub wykazujące słabość fizjologiczną lub patologię, nie będą uważane za zdolne do transportu, w szczególności, jeśli nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania się bez pomocy.
   Zwierzęta, które nie są w stanie chodzić, nie mogą być przemieszczane do miejsca uboju, należy je uśmiercić w miejscu, w którym leżą, a więc w gospodarstwie.
   W przypadku zdarzenia uzasadniającego ubój z konieczności należy wezwać lekarza terenowego, który potwierdzi konieczność uboju, wyda poświadczenie o wykonanym badaniu przedubojowym oraz potwierdzi brak innych chorób, mogących mieć wpływ na ocenę mięsa. Należy zwrócić się do rzeźni wskazanej przez PLW w Sieradzu lub innej zatwierdzonej rzeźni bydła w celu uzgodnienia terminu uboju zwierzęcia przez wykwalifikowanego pracownika rzeźni oraz transport do rzeźni w celu przeprowadzenia dalszych czynności poubojowych.
Aby mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi, muszą być spełnione poniższe wymogi:
 1. Zwierze zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek,który uniemożliwił jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem.
 2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.
 3. Zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni oraz muszą być oznakowane jako przynależące do tego zwierzęcia. Czynności wykonuje pracownik rzeźni.
 4. Jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.
 5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie właściciela, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
 6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a także charakter leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia.
 7. Zwierze poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie przeprowadzenia badania poubojowego w rzeźni, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane w przypadku uboju z konieczności.
 8. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są przestrzegać wskazówek dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego."
   Na terenie powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego wskazane są następujące rzeźnie bydła, które będą przyjmować tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie:
 1. Jan Maciejewski Ubojnia „WIKTOR”, 98-215 Goszczanów, Stojanów 20 (WNI: 10140108)
 2. Ubojnia Zwierząt rzeźnych Skup i Sprzedaż Eksport-Import 98-405 Galewice, ul. M. Konopnickiej 48 (WNI: 10180103).

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

   Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.
Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1. Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy: w odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia:
 • migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdymwieku.
w odniesieniu do owiec i kóz
 • czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wiekupowyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz
 • śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.
   Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.
   W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, że nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności. Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną.

Główny Lekarz Weterynarii
Marek Pirsztuk

 

Powiadomienie o zamiarza przeprowadzania uboju


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

 • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.