• A
  • A
  • A

Wtorek, 21 września 2021 r.

Jonasza Mateusza

Wójt Gminy Klonowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa
Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie koszty:

1) demontażu wyrobów zawierających azbest,
2)zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest (przygotowanie do transportu),
3) załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest,
4) rozładunku i przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcą zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wybrany przez gminę Klonowa w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kwota dofinansowania zadania dla osoby fizycznej wynosi 100%.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
 
Wnioski o udzielenie dofinansowania będą przyjmowane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu gminy Klonowa, których właścicielami są osoby fizyczne.
 
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w tym zgromadzone na pryzmie.
Ilość wyrobów zawierających azbest podana we wniosku musi być spójna z inwentaryzacją tych wyrobów stanowiącą załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Klonowa na lata 2013-2032” (do wglądu w Urzędzie Gminy Klonowa).
 
Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Klonowa dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.
 
Dofinansowanie nie obejmuje:
1) kosztów związanych z zakupem i montażem nowych wyrobów w miejscu zdemontowanych,
2) kosztów demontażu powierzchni z innych materiałów niż zawierających azbest lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi,
3) kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i dokumentacji technicznych.
 

Termin składania wniosków od 15.12.2020 r. do 15.01.2021 r.

 
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Druki wniosku oraz regulamin dofinansowania dostępne są w Urzędzie Gminy Klonowa, pok. 15 oraz na stronie internetowej www.klonowa.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, pok. Nr 15.
Więcej informacji można uzyskać pod nr 438208493.

 

Wójt Gminy Klonowa
/-/ Marcin Golanowski
 

Wniosek

Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie do wniosku - pryzma

 














































































 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.