• A
  • A
  • A

Środa, 20 listopada 2019 r.

Anatola Sedzimira

Przerwy w dostawie prądu

Rejon Energetyczny Bełchatów

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów

informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych: Wieluń w dniach od 14.11-21.11.2019

  

HARMONOGRAM PRZERW W DOSTAWIE ENERGII


Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl .

XII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 14 listopada 2019 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE z dnia 04 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie kalendarza polowań zbiorowych  na sezon 2019/2020  Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia
 

ZAŁĄCZNIK

Bezpłatna Mammografia

 

Usuwanie folii rolniczych

       Urząd Gminy w Klonowej informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu Usuwania Folii Rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.
  
W związku z powyższym prosimy rolników z terenu gminy Klonowa, posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, o złożenie formularza do dnia 20.11.2019 r. do Urzędu Gminy w Klonowej (pok.15), bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa lub na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Formularz można także pobrać ze strony internetowej urzędu, a także w Urzędzie Gminy w Klonowej, pokój nr 15.
 
Informujemy, że w ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
  
W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.
  
Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klonowej, pokój nr 15, (tel. 438208493).
UWAGA!Przedmiotowy formularz jest jedynie informacją o posiadanej ilości wyrobów pochodzących z działalności rolniczej znajdującej się na terenie Gminy Klonowa.
 

Wniosek_folie

Wnioski suszowe

Urząd Gminy w Klonowej uprzejmie prosi mieszkańców Gminy Klonowa o zgłaszanie się po odbiór protokołów suszowych, do pok. nr 17. Termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upływa z dniem 15.11.2019 r.


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.