• A
  • A
  • A

Piątek, 20 lipca 2018 r.

Czeslawa Fryderyka

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018
  • Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018

2018-07-04 06:26:31

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Klonowa 2018

Zobacz wszystkie galerie

2016-04-05 11:20:00

SZLAKIEM BURSZTYNOWYM HELLENA TOUR 2016

fDIPaibHtGUZobacz wszystkie filmy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: WZI.271.4.2018. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

Można je znaleźć w zakładce PRZETARGI

Projekt Poprawa bezpieczeństwa strażaków

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach informuje o realizacji projektu: 

„Poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup ubrań specjalnych”

Dzięki realizacji projektu zakupione zostały 4 sztuki ubrań specjalnych, wykorzystywane podczas prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Zwiększą one komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków - będą oni bardziej widoczni w warunkach pracy nocnej. Ponadto ubrania charakteryzują się dużą odpornością na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu pozwolą na zmniejszenie ryzyka poparzenia ciała ratowników w trakcie gaszenia pożarów. Projekt został zrealizowany dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Fundację PGE oraz Gminę Klonowa.
Zarząd OSP w Owieczkach składa serdeczne podziękowania dla Fundacji PGE oraz Gminy Klonowa, za udzielenie wsparcia jednostce w celu realizacji wyżej wymienionego projektu.

Czytaj więcej...

Susza

Urząd Gminy w Klonowej informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy.
Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy IUNG – PIB w Puławach wystąpienie suszy na terenie Gminy Klonowa miało miejsce tylko w następujących uprawach:
- zbożach jarych na I i II kat. gleb, (I kat. gleb odpowiada w uproszczeniu V i VI klasie bonitacyjnej a II kategoria gleb odpowiada w uproszczeniu IV kategorii bonitacyjnej),
- zbożach ozimych na I kat. gleb,
- roślinach strączkowych na I kat. gleb oraz w krzewach owocowych na I i II kat. gleb.
Zgodnie z interpretacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w chwili obecnej tylko w wyżej wymienionych uprawach, na wymienionych kategoriach gleb mogą być oszacowane straty przez komisje gminne.

Czytaj więcej...

Program„Dobry Start”

Program„Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
 To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
 Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
  
  • Dla kogo wsparcie?
 Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

W biuletynie informacji publicznej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996.

Można je znaleźć w zakładce PRZETARGI

Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie stawek za pobór wody

13 czerwca stawki za pobór wody z gminnego wodociągu ulegną zmianie. Więcej informacji na stronie PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Informacje

     


 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.