• A
  • A
  • A

Sobota, 20 lipca 2019 r.

Czeslawa Fryderyka

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019
  • Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

2019-06-24 07:08:24

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 23.06.2019

Zobacz wszystkie galerie

Bezpłatne konsultacje

IX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) zwołuję IX sesję Rady Gminy Klonowa na dzień 18 lipca 2019 roku o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Wybory do Izb Rolniczych 2019 - obwieszczenie ws. kandydatów

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 121
w Klonowej
z dnia 05 lipca 2019 r.


 

Na podstawie §14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr121 w Klonowej zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , że w okręgu wyborczym Nr 121 w Klonowej w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów:

1. DARIUSZ PERDEK lat 51, ZAM. GÓRKA KLONOWSKA- KOLONIA 24 A , OKRĘG NR 121

2. PIOTR PAWEŁ SMOK lat 36, ZAM SOWIJAKI 5, OKRĘG NR 121


Przewodniczący Komisji Okręgowej
/-/ Lidia SZREMSKA

500+

 

Wybory do Izb Rolniczych 2019 - data wyborów

I N F O R M A C J A  D L A R O L N I K Ó W

 
Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła na dzień 28 lipca 2019 r. w godzinach 8.00 – 18.00 wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Komisja Wojewódzka ds. Wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ uchwałą Nr 6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. powołała skład Komisji Okręgowej ds. wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ. Gmina Klonowa stanowi jeden dwumandatowy okręg ( Nr 121).
Zgodnie z terminarzem wyborów, w terminie do 5 lipca 2019 r., kandydaci do Rad Powiatowych Izb Rolniczych powinni zgłosić do Komisji Okręgowej, mającej siedzibę w Urzędzie Gminy Klonowa ul. Ks. J. Dalaka 2 pokój nr 4 swoją kandydaturę popartą przez co najmniej 50 członków izby rolniczej posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
Komisja Okręgowa w dniu 5 lipca 2019 r. w godzinach 8.00 -15.00 dokona rejestracji zgłoszonych kandydatów.
Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Gminy Klonowa (pokój nr 4) udostępniono do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania.

Susza

Urząd Gminy w Klonowej informuje, że wszczęto procedurę szacowania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie gminy klęski suszy.

Do dnia 19 lipca 2019 r. rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej gminy Klonowa (www.klonowa.pl) lub w Urzędzie Gminy w Klonowej, pok. nr 15.

Informuje się również, że oszacowanie szkód w uprawach rolnych przez komisje będzie możliwe jedynie w uprawach, które będą znajdowały się na gruncie.Wniosek_o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oswiadczenie_nr_1_o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oswiadczenie_nr_2_o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Klonowa na podstawie art. 11 ust 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669) ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klonowej tj. stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i gospodarki nieruchomościami.
 

Więcej informacji na stronie BIP

VIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 27 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.