• A
  • A
  • A

Wtorek, 22 stycznia 2019 r.

Anastazego Wincentego

Newsletter

Najnowsze wiadomości prosto na Twoją skrzynkę e-mail!!!

  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury
  • Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

2018-12-19 20:30:57

Wręczenie nagród Starosty Sieradzkiego Animatorom Kultury

Zobacz wszystkie galerie

IV Sesja Rady Gminy w Klonowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) zwołuję IV sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 25 stycznia 2019 roku o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.
 
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia

Klonowa, dnia 14 stycznia 2019 r. 

 OŚL.6150.1.2019
 
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Klonowa


        Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.) Wójt Gminy Klonowa podaje do publicznej wiadomości informację o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniach 26-27 stycznia 2019 r. Koła Łowieckiego Nr 4 ,,TUR’’ w Brzeźniu na terenie obwodu łowieckiego nr 176 i 209.
Rozpoczęcie polowania, godz. 8.00, a zakończenie ok. godz. 15.30.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
     
        Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klonowa, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klonowa.

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019 dostępny jest na STRONIE

Odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy w 2019 z podziałem na miejscowości.

Czytaj więcej...

Godziny pracy urzędu w sylwestra

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
WÓJTA GMINY KLONOWA

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 31 grudnia 2018 r.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam, że w dniu 31 grudnia 2018 r. Urząd Gminy w Klonowej będzie czynny w godzinach 7:30 do 14:00.
§2. Informację o godzinach pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2018 r. należy podać do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

III SESJA RADY GMINY W KLONOWEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) zwołuję III sesję Rady Gminy w Klonowej na dzień 28 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Wesołych świąt i Szczęśliwego nowego roku

Godziny pracy urzędu w Wigilię

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018
WÓJTA GMINY KLONOWA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 24 grudnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§1. Ustalam, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy w Klonowej będzie czynny dla
interesantów w godzinach 7:30 do 12:00.
§2. Informację o godzinach pracy Urzędu w dniu 24 grudnia 2018 r. należy podać do
wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicach
ogłoszeń.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Informacje     

 

Kontakt

Dane kontaktowe / adresowe

Urząd Gminy w Klonowej
ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa
powiat sieradzki, województwo łódzkie

Telefon: (43) 820 84 93
Fax: (43) 820 84 76
E-mail: gmina@klonowa.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
pokaż mapkę google

Forum

  • Brak postów do publikacji.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Klonowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.